METAL MUHAFAZALI MODÜLER HÜCRELER


TEMEL ÖZELLİKLER

-Modüler Hücreler,açık şalt sahalarına nazaran montaj, işletme ve bakım konusunda yetkili teknik personele oldukça kolay çözümler sunmaktadır.

-Hücre içerisinde Hava yalıtımlı ayrıcalıkların konumlarının ve kablo başlıklarının görülebilmesi için kapı ve gövde üzerinde gözetleme pencereleri mevcuttur.

-SCADA için hazırlanmış klemens grubu ile uzaktan izleme ve kumanda için alt yapımız mevcuttur.

-Hücrelerin içerisinde oluşabilecek iç-ark arızalarına karşı işletme personelinin can güvenliği yurt dışına yapılan Tip Testleri ile ispatlanmıştır.

Metal muhafazalı Hava Yalıtımlı Modüler Hücreler 7,2-12-17,5-24-36 kV izolasyon seviyelerinde, Hava, SF6 Gazı ve Vakumlu yöntemler ile imal edilmiş komponentlerin modüler yapılarda tasarlanmış dahili olarak işletmelerde kullanılan Orta Gerilim şalt cihazlarıdır.

İlgili Standartlar Ve ŞartnamelerYüksek TeknolojiTopraklayıcı ve Döner AyırıcıSF6 Gazlı Kesici ve Yük AyırıcıSCADAMalzeme Matrisi

-IEC 62271-200

-IEC 62271-102

-IEC 60694

-IEC 60271-100

-IEC 60271-105

-IEC 60271-103

-TS5248 EN 602298

-TEDAŞ-MYD/95-007-D

1-O.G Anahtarlar
Döner ayırıcı; Ana bara ile kesici ve kablo bölmesini birbirinden ayırır. Yük altında açma kapama işlemi yapılamaz. Kesici ile birlikte kullanılır. Yük ayırıcı; Ana bara ile kablo bölmesini birbirinden ayırır. Kesici; Beslenen fiderin enerjisini keser. Ayırıcı ile birlikte kullanılır.

2-Bara Bölmesi
Ana baranın bulunduğu yerdir. Bara bağlantı kontakları aynı seviyededir. İlave hücre birleşimine olanak verir.

3-Alçak Gerilim Bölmesi
Alçak gerilim klemenslerini,röle bağlantılarını,kumanda butonu ve sinyal lambalarını içeren bölümdür. Kesici, yük ayırıcı, döner ayırıcı ve topraklayıcı kontakları bulunmaktadır.

4-O.G. Kablolarının Bağlantısı
Kablolar, zeminde bulunan rekorlardan geçirilerek yine zemindeki kelepçeler yardımıyla sabitlenir.Gerilim bölücü izolatöre montajlanmış kablo barasına bağlanır.

5-Mekanizma Bölmesi
Döner ayırıcı, Yük ayırıcı,Topraklayıcı ve Kesicinin tahrik mekanizma elemanlarının bulunduğu bölümdür.

16 kA Topraklayıcı;

El ile kumandalı olup mekanizmasında bulunan yayların kurulması kontak hızını artırarak açma kapama işlemini yapar. Kontakları gözetleme penceresinden görülebilmektedir.

Döner Ayırıcı;

İki konumlu üç kontaklı olan döner ayırıcı kontakları hava izolli olduğundan yapılan manevralar göz ile görülebilmektedir. Bu özelliği ile yüksek işletme emniyeti sağlar. Mekanizmasında bulunan yaylar sayesinde operatörün manevra yaparken ki kontak hızlarının arttırmasına yardımcı olur.Bu sayede işletmede kolaylık sağlar.

Üç konumlu ve üç kontaklı olan 1,5 bar basınç altında SF6 gaz dolu epoksi reçineli hazne içerisindeki yük ayırıcı doğal kilitleme yapmaktadır. Açık-Kapalı-Toprak pozisyonlarından sadece bir konumu alabilmektedir. Kontak hızı özel mekanizması ile operatör güvenliği sağlanmış olur.

Kesme hücresindeki ark süresinin kısa olması ve SF6 dielektrik özelliklerinin hızla geri kazanılması sayesinde SF6 gazlı kesicileri 50 kA rms değerine kadar olan hata akımlarını kesebilmektedir.

SCADA, tesis ve sistemlerin tek bir merkezden kontrol edilmesi ve yönetilmesi olanağını sunmaktadır. Elektrik Dağıtım Tesislerinde, SCADA Sistemlerinin kullanılmasının amacı; geniş bir coğrafi alana yayılmış bulunan elektrik tesislerinin merkezi bir yerden, uzaktan kontrol ve kumandasıdır. SCADA Sistemi elektrik tesislerinin merkezi kontrol noktasından izlenmesini sağlayarak, enerji kesintilerini minimuma indirir.

Klasik sistemle saatlerle ifade edilen enerji kesinti süreleri yapacağımız SCADA Sistemleri ile dakikalarla ifade edilebilecektir. Scada Sistemleri ayrıca insanlara güvenilir, hızlı ve ekonomik sistem yönetimi olanakları sunmaktadır. Bu sistemler insanlara büyük bir iş gücü kolaylığı sağlamakta ve bu iş gücünün başka alanlarda kullanılması fırsatı tanımaktadır. Elektrik dağıtım tesislerinde kullanılan SCADA Sistemleri, mevcut tesislerin verimli işletilmesini ve buna dayanarak bu alana yapılacak yatırımların ertelenmesini ve geleceğe yönelik etkin planlamarın yapılmasını da sağlamaktadır.